prostate symptoms causes


Kāpēc viņš man neko nestāsta? kāpēc viņa lien manā dvēselē un uzmācas ar savām sīkajām problēmām? jautājumi, kas dažkārt nomoka ne vienu vien sievieti un vīrieti. Jautājumi, kuru pamatā ir atšķirības vīriešu un sieviešu priekšstatos par sirds izkratīšanu” partnerim.

Vīrieši visbiežāk ievēro principu par to, kas uztrauc, labāk nevienam nestāstīt, to var izmantot pret mani vai padomāt, ka pats netieku galā. Tas nenozīmē, ka vīrietim nav nepieciešamības izrunāt savas problēmas, taču vīrieši ir daudz piesardzīgāki savu grūtību apspriešanā. Tas izskaidrojams ar atšķirībām meiteņu un zēnu audzināšanā un saistīts ar sociālo vidi, kurā darbojas vīrietis. Zēnam jau mazotnē liek saprast, ka zēni nesūdzas par savām likstām”. Ja zēns uzdrošinās to darīt, viņu nereti nosauc par mīkstpēdiņu. 

Savukārt uz sievietes vēlmi izkratīt sirdi apkārtējā sabiedrība skatās iecietīgāk un pretimnākošāk,turklāt, ja sieviete stāsta citiem par savām problēmām, tas ir normāli, kā jau vājajam dzimumam.

Nesaskaņas partnerattiecībās varētu rasties, kad sievietei gribas izklāstīt savas problēmas mīļotajam vīrietim un viņa to arī dara, bet vienlaikus jūtot, ka šī domu apmaiņa” nav abpusēja, jo vīrietis par savām rūpēm klusē. Var rasties izjūta, ka viņai neuzticas. Savukārt vīrietim var likties, ka “bez uzaicinājuma tiek līsts viņa dvēselē”.

Šo atšķirību dēļ var rasties nesaprašanās un pat attālināšanās starp partneriem. Svarīgi būtu izrunāties par izjūtām, kas abiem rodas, un atrast kādu kopīgu risinājumu. Piemēram, sieviete varētu teikt: Man rodas sajūta, ka tu man neuzticies, jo es jūtu, ka tevi kaut kas uztrauc, bet tu man neko nestāsti. Vīrietis: Dažkārt ir brīži, kad es ar savām rūpēm gribu būt viens.

Rate this post