patient with high pressure


Farmaceitisko firmu komerciālās intereses apdraud pacientu veselību, jo netiek pilnībā veikta zāļu testēšana, apgalvo pasaules lielākie medicīnas žurnāli.

Pēdējā laikā parādījušās 11 publikācijas, kurās atmaskots, ka pētījumu rezultātos tiek pārspīlētas jauno zāļu priekšrocības un slēptas to blaknes. Ārsti tādā veidā varētu pacientiem parakstīt nepiemērotas zāles. Ietekmīgie žurnāli draud, ja netiks veiktas alternatīvas pārbaudes, lai aizsargātu pacientus, tie vairs nepublicēs pētījumu rezultātus. 

Žurnāli dusmojas

Šādas publikācijas parādījušās žurnālā The Lancet, Amerikas ārstu asociācijas žurnālā JAMA, Kanādas Ārstu asociācijas žurnālā un Holandes medicīnas žurnālā. 
Lielbritānijas ietekmīgā žurnāla The Lancet redaktors Ričards Hortons apgalvo, ka, pētot jaunas zāles, zāļu ražotāji pirmām kārtām aizstāv savas, nevis pacientu intereses. Žurnālā minēts gadījums, kad pacients miris fatālu blakņu dēļ, kuras pētījuma veicēji bija slēpuši.

Tomēr Britu farmaceitiskās ražošanas asociācija iebilst, ka Lielbritānijā valda augsti ētiskie standarti, tomēr nenoliedz neatkarīgas ekspertīzes nepieciešamību. 

Zāļu tirgzinība

Dr. Hortons raksta, ka dažos gadījumos notiek manipulācijas ar jaunām zālēm. 9 no 10 gadījumiem rakstos par jaunajiem medikamentiem tiek pārspīlēta to nozīme, un puse šo materiālu žurnālā nav publicējami. Otra puse pirms publicēšanas būtiski jāpārstrādā.

Klīniskie pētījumi ir dārgi. Vidējās izmaksas, lai jaunas zāles ASV nonāktu tirgū, ir apmēram 500 miljoni dolāru. Dr. Hortons tomēr uzsver, ka kritikai nevajadzētu kaitēt jaunu medikamentu izstrādāšanā. Medicīnas attīstība palēnināsies, ja farmaceitiskās kompānijas neinvestēs līdzekļus jaunu zāļu izstrādāšanā, tomēr tās nedrīkst aizmirst, ka pacientu intereses ir primāras.

Starptautisko medicīnas žurnālu redaktoru komiteja izstrādājusi bargākus noteikumus publikācijām, kurās aplūkoti zāļu pētījumi. 

Šaubīgi rezultāti

Dr. Hortons: Mēs vairs nepublicēsim materiālus, ja iesniegtos datus būs kontrolējuši vienīgi pētījuma sponsori. Ja pētījumi veikti pareizi un to rezultāti publicēti respektablos žurnālos, tirgū var veiksmīgāk piedāvāt zāles un medicīniskās iekārtas un sponsors var gūt labu peļņu. Šie spēcīgie līdzekļi jālieto uzmanīgi. Daži sponsori vēlas virzīt šaubīgus zāļu pētījumu rezultātus.

British Medical Journal autoriem turpmāk prasīšot sniegt sīkākus paskaidrojumus par savu un sponsoru lomu pētījumos. Daudziem zāļu ražotājiem ir augsti ētiski standarti, un tiem nevajadzētu rasties nekādām problēmām. 
Britu farmaceitiskās ražošanas asociācijas preses sekretārs paziņoja, ka asociācija atbalsta viedokli, ka nepieciešams veikt neatkarīgus klīniskos pētījumus. Asociācija cer, ka šim viedoklim piekritīs arī zāļu ražotāji Lielbritānijā.

Rate this post