black and white picture of brunette woman with black bra


Vai slimot ir izdevīgi? Šobrīd diez vai. Lai gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apmaksā slimības lapu arī ilgstošas slimības gadījumā, apmaksājamā summa sastāda tikai 80% no apdrošinātās personas iemaksu algas.

Dažreiz no slimošanas attur neziņa, vai darba nespēja tiks apmaksāta. Ja tomēr gadījies saslimt, jādodas vien pie sava ģimenes ārsta, un ārsts izrakstīs darba nespējas lapu A. Šī lapa maksimāli tiek izrakstīta uz 14 dienām, un to apmaksā darba devējs. Ja cilvēks strādā divās vai trijās darbavietās, tiek rakstītas divas vai trīs slimības lapas. 

Ja slimība ilgst vairāk par 14 dienām 

Stāsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vecākā eksperte Anita Jakseboga. 
Ilgstošākas darba nespējas gadījumā ārsts slimniekam izsniedz slimības lapu B. Par šo darbnespējas periodu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā slimības pabalstu. Tā kā slimības pabalsts ir sociālās apdrošināšanas pabalsts, tad to piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātām personām, t. i., darba ņēmējiem, ja darba devējs ir veicis sociālās apdrošināšanas maksājumus, un pašnodarbinātām personām, ja viņas pašas ir izdarījušas šos maksājumus.

No kā atkarīgs slimības pabalsta lielums?

Pabalsta lielums atkarīgs no saslimušās personas ienākumiem, no kuriem ir maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pabalsta apmērs nav atkarīgs no darba stāža, un to izmaksā 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja slimošana ir nepārtraukta, slimības pabalsts tiek maksāts ne vairāk par 52 nedēļām, skaitot no saslimšanas pirmās dienas. Ja slimošana turpinās ar pārtraukumiem, tad ne ilgāk par 78 nedēļām trīs gadu laikā. Slimības pabalstu maksā arī tad, ja cilvēks saslimis mēneša laikā pēc atbrīvošanas no darba, neatkarīgi no atbrīvošanas iemesla. Šajā gadījumā vienīgais nosacījums – pabalsta pieprasītājam divus mēnešus pirms atbrīvošanas no darba ir jābūt sociāli apdrošinātai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā arī slimības pabalstu līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai. Ja saslimis bērns vecumā līdz 14 gadiem un ja viņam slimošanas laikā nepieciešama kopšana, vienam no vecākiem no pirmās dienas tiek izrakstīta slimības lapa B. Pabalstu par slima bērna kopšanu maksā par 14 kalendārajām dienām. Ja slimais bērns no 15. līdz 21. dienai ir kopts slimnīcā, arī par šo periodu tiek maksāts slimības pabalsts. Arī šādā gadījumā slimības pabalsta summa ir atkarīga no vecāku izpeļņas un pabalsts ir 80% apmērā no izpeļņas (vidējās apdrošināšanas iemaksu algas).

Mēs piešķiram un maksājam arī maternitātes pabalstu. Arī šis pabalsts ir sociālās apdrošināšanas pabalsts, un tātad arī to piešķir sociāli apdrošinātām personām par 56 grūtniecības un 56 dzemdību atvaļinājuma kalendārajām dienām. Topošām māmiņām izsniedz divas B lapas. Viena ir par grūtniecības atvaļinājuma laiku, otra lapa ir par pēcdzemdību atvaļinājuma laiku.

Ja sieviete grūtniecības novērošanas uzskaitē pie ārsta stājusies līdz 12. grūtniecības nedēļai, viņai šī lapa tiek izrakstīta par 70 grūtniecības atvaļinājuma kalendārajām dienām. Savukārt ja dzimuši divi vai vairāki bērni vai bijuši sarežģījumi grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību periodā, arī otra slimības lapa par dzemdību atvaļinājuma laiku tiek izrakstīta par 70 kalendārajām dienām. Protams, arī maternitātes pabalsts šajos gadījumos tiek maksāts par 70 kalendārajām dienām.

Vai visām māmiņām atvaļinājuma nauda ir vienāda?

Arī maternitātes pabalsta lielums ir atkarīgs no jaunās māmiņas algas, tieši tāpat kā slimības pabalsts. Atšķirība tikai tā, ka maternitātes pabalsts tiek maksāts 100% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. 

Vai pabalstu var saņemt, esot bezdarbnieka statusā? 

Nē, nevar.

Kur pabalstu saņemt?

Slimības un maternitātes pabalsti jāpieprasa Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē pēc pabalsta pieprasītāja pastāvīgās dzīvesvietas. Pabalstu klients var saņemt pēc savas vēlēšanās Latvijas pasta nodaļās vai savā kredītiestādes kontā. Precīza pabalsta izmaksas adrese (pasta nodaļa vai kredītiestādes nosaukums un savs konta numurs) jānorāda pabalsta pieprasīšanas iesniegumā.

Rate this post